Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

FG Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Ostrobramska 101a
04-041 Warszawa

tel. +48 22 465 65 85
fax +48 22 879 99 07
e-mail: handlowy@fgpoland.pl

Firma FG Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa jest zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem:
0000376075, sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.
KRS:0000626895. NIP: 879-22-59-260,
Regon: 871527454. Suma komandytowa: 3 098 000,00 zł,
Kapitał podstawowy: 3 100 000,00 zł